– Opieka osób starszych

71 712 88 66

LEKCJA 16. Lato

ZWROT
der Sommer

der Strand

die Sonne

das Meer

der See

die Gebirge

der Urlaub

die Sommerferien

die Freizeit

die Reise

die Weltreise

die Kreuzfahrt

die Radtour

die Sehenswürdigkeiten

die Besichtigung

die Touristen

der Souvenirladen

das Souvenir

die Übernachtung

das Angebot

das Reisebüro

der Reiseführer

das Gepäck

das Handgepäck

der Koffer

der Reisepass

reisen

fliegen

verreisen

buchen

besichtigen

anschauen

sich erholen

relaxen

verbringen

bewundern

sich sonnen

baden

schwimmen

tauchen

segeln

wandern

im Urlaub sein

auf Reise sein

am Strand liegen

in der Sonne liegen

die Stadt besichtigen

im Hotel übernachten

Museum besuchen

Koffer packen

Gute Reise!

Gute Erholung!

ans Meer

ins Gebirge

an den See

ins Ausland

mit dem Auto

mit dem Zug

mit der Bahn

mit dem Reisebus

mit dem Flugzeug

mit der Familie

mit den Kindern

mit dem Mann

mit den Freunden

 

WYMOWA

[dea zoma]  
[dea sztrand]  
[di zone]  
[das mea]  
[dea zee]  
[di gebirge]  
[dea urlałb]  
[di zomaferien]  
[di frajcajt]  
[di rajze]  
[di weltrajze]  
[di krojcfart]  
[di radtua]  
[di zejenswyrdiśkajten]  
[di beziśtigung]  
[di turisten]  
[dea suwenirladen]  
[das suwenir]  
[di ybanachtung]  
[das angebot]  
[das rajzebyro]  
[das rajzefyrer]  
[das gepek]  
[das handgepekt]  
[dea kofa]  
[dea rajzepas]  
[rajzen]  
[fligen]  
[ferrajzen]  
[buchen]  
[beziśtigen]  
[anszałen]  
[ziś erholen]  
[relaksen]  
[ferbringen]  
[bewundern]  
[ziś zonen]  
[baden]  
[szwymen]  
[tałchen]  
[sejgeln]  
[wandern]  
[ym urlałb zajn]  
[auf rajze zajn]  
[am sztrand ligen]  
[in dea zone ligen]  
[di sztat beziśtigen]  
[im hotel ybanachten]  
[muzeum bezuchen]  
[kofa paken]  
[gute rajze]  
[gute erholung]  
[ans mea]  
[ins gerirge]  
[an den ze]  
[ins ausland]  
[mit dem auto]  
[mit dem cug]  
[mit dea ban]  
[mit dem rajzebus]  
[mit dem flugcojk]  
[mit dea familie]  
[mit den kindern]  
[mit dem man]  
[mit den frojnden

 

TŁUMACZENIE

lato

plaża

słońce

morze

jezioro

góry

urlop

wakacje

czas wolny

podróż

podróż dookoła świata

rejs

wycieczka rowerowa

zabytki

zwiedzanie

turyści

sklep z pamiątkami

pamiątka

nocleg

oferta

biuro podróży

przewodnik

bagaż

bagaż podręczny

walizka

paszport

podróżować

latać

wyjeżdżać

rezerwować

zwiedzać

oglądać

wypoczywać

relaksować się

spędzać

podziwiać

opalać się

kąpać się

pływać

nurkować

żeglować

wędrować

być na urlopie

być w podróży

leżeć na plaży

leżeć na słońcu

zwiedzać miasto

nocować w hotelu

zwiedzać muzeum

pakować walizki

Szczęśliwej podróży!

Udanych wakacji!

nad morze

w góry

nad jezioro

za granicę

autem

pociągiem

kolejką

autokarem

samolotem

z rodziną

z dziećmi

z mężem

z przyjaciółmi

 

niemiecki 19.06 Lato  słówka niemieckie

 

Top

Szanowni Państwo!

Aby móc dobrze dostosować naszą ofertę do Twoich wymogów, potrzebujemy zgody na jeszcze lepsze dopasowanie treści marketingowych, względem tego, co tak naprawdę Cię interesuje.

PAMIĘTAJ: Twoje dane są u nas bezpieczne, nie wykorzystujemy ich poza naszymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany na stronie internetowej związane są z nowymi zasadami na jakich odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych, obowiązującymi od 25.05.2018 r. Zgodę możesz w każdej chwili anulować, wchodząc w naszą politykę prywatności

 1. Niniejszy dokument stanowi politykę ochrony danych osobowych przetwarzanych na stronie www.proseca.pl zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) oraz zgodnie z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Administratorem danych osobowych (ADO) użytkowników strony internetowej (w tym danych przetwarzanych automatycznie) jest: PM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000631671, NIP 8971827491, oraz spółki powiazane, tj. Proseca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Education Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji usług oferowanych lub świadczonych na stronie, a także w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług, tj. w celach rekrutacyjnych, w celach realizacji usług szkoleniowych (w tym kursów języka niemieckiego), w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania są wskazane w klauzulach informacyjnych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z reguły w oparciu o przepisy prawne. Oznacza to, że są przetwarzane, gdy są konieczne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy następujących na żądanie użytkownika. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL strony internetowej serwisu lub z chwilą skorzystania przez użytkownika z przekierowania do tej strony.
  Dane osobowe są przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy a zgodnych z ofertą (w tym rekrutacja, udział w kursach i szkoleniach) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania umowy (w tym wypłata premii).
  Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. W szczególnych przypadkach dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO.
  Dane osobowe są przetwarzane jeśli jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych ADO lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, a ponadto nie dłużej niż jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń aż do momentu ich przedawnienia.
 6. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu przez użytkownika wobec takiego przetwarzania.
 7. Użytkownik strony ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy przesłać e-mail na adres: daneosobowe@proseca.pl bądź pisemnie na adres: ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak często jest warunkiem korzystania z usług świadczonych na stronie, np. udziału w procesie rekrutacji.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub powszechnie obowiązujące przepisy.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania usług (np. obsługa IT, obsługa księgowo-rachunkowa, klienci biorący udział w procesie rekrutacji). Oznacza to, że dane osobowe mogą być przekazane: podmiotom powiązanym z ADO, dostawcom usług (w celu umożliwienia im świadczenia usług na rzecz administratora, klientom/ kontrahentom, a także osobom fizycznym upoważnionym przez ADO do przetwarzania.
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich bez odrębnej zgody Użytkownika.
 12. Na stronie są przetwarzane dane osobowe użytkowników podane w formularzach rejestracyjnych, natomiast nie zbiera się w sposób automatyczny żadnych informacji poza informacjami zawartymi w plikach „cookies”. Pliki cookiesto dane informatyczne, takie jak pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, przeznaczone do korzystania ze strony.
 13. Pliki cookies są wykorzystywane przez administratora w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 14. Popularne przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej wskazuje się przykładowe adresy edytowania w przeglądarkach:
  Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach.
 16. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), który w jego imieniu nadzoruje przetwarzanie danych osobowych. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z IOD pod adresem e-mail: iod@e-btb.pl lub numerem tel. +48 71 712 88 48.