– Opieka osób starszych

71 712 88 66

LEKCJA 14. Porządki

ZWROT
Ordnung machen

Ordnung halten

Geschirr spülen

Geschirr abtrocken

Müll wegbringen

Den Mülleimer leeren

Das Bett machen

Die Bettwäsche wechseln

Blumen gießen

Den Tisch abräumen

Das Zimmer lüften

Fenster putzen

Boden putzen

Zimmer lüften

Staub wischen

Wäsche aushängen

Teppich klopfen

der Schmutz

der Fleck

der Staub

der Mülleimer

der Müllbeutel

der Besen

der Mopp

der Eimer

die Schaufel

der Lappen

das Geschirrtuch

der Schwamm

das Küchenpapier

die Bürste

die Schüssel

der Handschuh

der Staubsauger

die Waschmaschine

die Spülmaschine

der Geschirrtrocker

das Spülbecken

der Reiniger

das Waschpulver

der Glasreiniger

das Spülmittel

die Scheuermilch

der Duftspüler

der WC-Reiniger

der Weichspüler

das Wasser

die Seife

der Essig

der Zitronensaft

das Salz

aufräumen

staubsaugen

waschen

fegen

scheuern

bügeln

sauber

aufgeräumt

gepflegt

schmutzig

befleckt

beschmutzt

 

WYMOWA

[ordnunk machn]  
[ordnunk haltn]  
[geszir szpylen]  
[geszir aptroken]  
[myl wekbringen]  
[dejn mylajma lejren]  
[das bet machen]  
[di betwesze wekseln]  
[blumen gisen]  
[dejn tisz abrojmen]  
[das zimea lyften]  
[fenstea putzn]  
[bodn pucen]  
[cima lyften]  
[ształp wiszen]  
[wesze ałshengn]  
[tepyś klopfen]  
[dea szmutz]  
[dea flek]  
[dea sztaub]  
[dea mylajma]  
[dea mylbojtel]  
[dea bezen]  
[dea mop]  
[dea ajma]  
[di szaufel]  
[dea lapn]  
[das geszyrtuh]  
[dea szwam]  
[das kyśenpapija]  
[di byrste]  
[di szysel]  
[dea handszu]  
[dea sztaubzaugea]  
[di waszmaszine]  
[di szpylmaszine]  
[dea geszyrtrokna]  
[das szpylbekn]  
[dea rajniga]  
[das waszpulwa]  
[dea glasrajniga]  
[das szpylmytel]  
[di szojamylś]  
[dea duftszpula]  
[dea wuce-rajniga]  
[dea wajśszpyla]  
[das wasa]  
[di zajfe]  
[dea esiś]  
[dea zitronenzaft]  
[das zalc]  
[aufrojmen]  
[ształpzałgen]  
[waszen]  
[fejgen]  
[szojern]  
[bygeln]  
[zauba]  
[aufgerojmt]  
[gepflegt]  
[szmucyś]  
[beflekt]  
[beszmutzt

 

TŁUMACZENIE

robić porządki

utrzymywać porządek

zmywać naczynia

wycierać naczynia

wynosić śmieci

opróżniać kosz na śmieci

ścielić łóżko

zmieniać pościel

podlewać kwiaty

sprzątać ze stału

wietrzyć pokój

myć okna

myć podłogę

wietrzyć pokój

ścierać kurze

wywieszać pranie

trzepać dywan

brud

plama

kurz

kosz na śmieci

worek na śmieci

miotła

mop

wiadro

szufelka

szmatka

ścierka do naczyń

gąbka

ręcznik papierowy

szczotka

miska

rękawiczka

odkurzacz

pralka

zmywarka

suszarka do naczyń

zlew

środek czyszczący

proszek do prania

płyn do mycia szyb

płyn do mycia naczyń

mleczko do czyszczenia

kostki do WC

płyn do mycia WC

płyn do płukania tkanin
woda

mydło

ocet

sok z cytryny

sól

sprzątać

odkurzać

prać, myć

zamiatać

wyszorować

prasować

czysty

posprzątany

zadbany

zakurzony

zaplamiony

zabrudzony

 

lekcje niemickiego proseca sprzatanie 300x200 Porządki  słówka język niemiecki

 

Top

Szanowni Państwo!

Aby móc dobrze dostosować naszą ofertę do Twoich wymogów, potrzebujemy zgody na jeszcze lepsze dopasowanie treści marketingowych, względem tego, co tak naprawdę Cię interesuje.

PAMIĘTAJ: Twoje dane są u nas bezpieczne, nie wykorzystujemy ich poza naszymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany na stronie internetowej związane są z nowymi zasadami na jakich odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych, obowiązującymi od 25.05.2018 r. Zgodę możesz w każdej chwili anulować, wchodząc w naszą politykę prywatności

 1. Niniejszy dokument stanowi politykę ochrony danych osobowych przetwarzanych na stronie www.proseca.pl zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) oraz zgodnie z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Administratorem danych osobowych (ADO) użytkowników strony internetowej (w tym danych przetwarzanych automatycznie) jest: PM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000631671, NIP 8971827491, oraz spółki powiazane, tj. Proseca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Education Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji usług oferowanych lub świadczonych na stronie, a także w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług, tj. w celach rekrutacyjnych, w celach realizacji usług szkoleniowych (w tym kursów języka niemieckiego), w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania są wskazane w klauzulach informacyjnych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z reguły w oparciu o przepisy prawne. Oznacza to, że są przetwarzane, gdy są konieczne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy następujących na żądanie użytkownika. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL strony internetowej serwisu lub z chwilą skorzystania przez użytkownika z przekierowania do tej strony.
  Dane osobowe są przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy a zgodnych z ofertą (w tym rekrutacja, udział w kursach i szkoleniach) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania umowy (w tym wypłata premii).
  Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. W szczególnych przypadkach dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO.
  Dane osobowe są przetwarzane jeśli jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych ADO lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, a ponadto nie dłużej niż jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń aż do momentu ich przedawnienia.
 6. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu przez użytkownika wobec takiego przetwarzania.
 7. Użytkownik strony ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy przesłać e-mail na adres: daneosobowe@proseca.pl bądź pisemnie na adres: ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak często jest warunkiem korzystania z usług świadczonych na stronie, np. udziału w procesie rekrutacji.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub powszechnie obowiązujące przepisy.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania usług (np. obsługa IT, obsługa księgowo-rachunkowa, klienci biorący udział w procesie rekrutacji). Oznacza to, że dane osobowe mogą być przekazane: podmiotom powiązanym z ADO, dostawcom usług (w celu umożliwienia im świadczenia usług na rzecz administratora, klientom/ kontrahentom, a także osobom fizycznym upoważnionym przez ADO do przetwarzania.
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich bez odrębnej zgody Użytkownika.
 12. Na stronie są przetwarzane dane osobowe użytkowników podane w formularzach rejestracyjnych, natomiast nie zbiera się w sposób automatyczny żadnych informacji poza informacjami zawartymi w plikach „cookies”. Pliki cookiesto dane informatyczne, takie jak pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, przeznaczone do korzystania ze strony.
 13. Pliki cookies są wykorzystywane przez administratora w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 14. Popularne przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej wskazuje się przykładowe adresy edytowania w przeglądarkach:
  Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach.
 16. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), który w jego imieniu nadzoruje przetwarzanie danych osobowych. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z IOD pod adresem e-mail: iod@e-btb.pl lub numerem tel. +48 71 712 88 48.