– Opieka osób starszych

71 712 88 66

Najczęściej zadawane pytania

Nasi konsultanci na bieżąco odbierają telefony i wiadomości e-mail od Opiekunek i odpowiadają na ewentualne wątpliwości. Przygotowaliśmy dla Was zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Jak wygląda proces rekrutacyjny?

Krótka rozmowa telefoniczna pozwala nam określić preferencje oraz stopień znajomości języka osoby zainteresowanej pracą w charakterze Opiekuna/Opiekunki osoby starszej. Następnie wysyłamy formularz rekrutacyjny, w którym znajdują się potrzebne nam dane do sporządzenia profilu. Po przedstawieniu zlecenia i zaproponowanej stawce, oczekujemy na akceptację od rodziny. Organizujemy transport, ubezpieczenie i przesyłamy umowę do podpisu. Kolejnym krokiem jest już wyjazd do podopiecznych.

Nie potrafię wypełnić formularza przez Internet, czy otrzymam pomoc?

Nasz zespół pomoże w wypełnieniu formularza i przesłaniu e-maila. Gdyby zaszła taka potrzeba, wyślemy dokumenty pocztą.

Jak szybko mogę wyjechać?

Sprawne zorganizowanie rekrutacji pozwala na praktycznie natychmiastowy wyjazd. Wszystkie formalności możemy załatwić już w kilka godzin.

Czy współpraca z nami jest legalna?

Oczywiście, jesteśmy firmą która oferuje legalne zatrudnienie dla Opiekunek i Opiekunów. Świadczy o tym dokument A1, potwierdzony przez ZUS.

Czy muszę znać język niemiecki?

Oczekujemy minimum komunikatywnej znajomości języka niemieckiego, aczkolwiek pojawiają się również zlecenia dla osób ze słabszą znajomością języka.

Czy doświadczenie w opiece jest wymagane?

Doświadczenie w opiece nie jest wymagane, ale w znacznym stopniu ułatwia pracę i jest pomocne w odnalezieniu się na miejscu zlecenia.

Jak wysokie jest wynagrodzenie?

Nasze wynagrodzenie waha się od 1000 do 1500 Euro i jest zależne od kilku czynników: stopnia trudności zlecenia, poziomu języka niemieckiego i doświadczenia w opiece.

Czy otrzymam wynagrodzenie w Euro?

Tak, wynagrodzenie wypłacamy w euro lub w złotówkach, według preferencji Opiekuna/Opiekunki.

Na jak długo mogę wyjechać?

Wyjazdy trwają średnio od 8 do 12 tygodni, ale zdarzają się też krótsze zlecenia, np. zastępstwa. Jest to kwestia do ustalenia z nami oraz rodziną podopiecznych.

Kto organizuje podróż?

Oferujemy pełne wsparcie w organizacji podróży.

Czy otrzymam zwrot kosztów podróży?

Tak, zwracamy koszty podróży do 150 Euro.

Czy na miejscu pracy mam zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie?

W ramach zamieszkania z podopiecznymi, zapewniamy zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Czy podczas trwania zlecenia otrzymuję opiekę koordynatora?

Tak, podczas trwania zlecenia jest Pan/Pani pod stałą opieką koordynatora, który w razie potrzeby chętnie służy pomocą.

Co warto ze sobą zabrać?

Dokumenty, pojemną walizkę i pozytywne nastawienie

Czy podczas pracy w Niemczech jestem ubezpieczony/a?

Tak, zapewniamy kartę EKUZ, dzięki której jest Pan/Pani ubezpieczony/a na terenie całej Unii Europejskiej. Oprócz tego oferujemy dodatkowe, prywatne ubezpieczenie.

Czy w nagłych wypadkach będzie dla mnie dostępny numer alarmowy?

W razie nagłych wypadków, numer alarmowy jest dostępny przez całą dobę.

W jakich regionach mogę pracować?

Oferujemy pracę na terenie całych Niemiec, niemniej jednak możemy zawęzić region wedle Pana/Pani preferencji.

Czy muszę posiadać prawo jazdy?

Prawo jazdy nie jest wymagane, natomiast w niektórych ofertach jest ono potrzebne do sprawnej pracy.

Co będzie należało do moich obowiązków?

Do zadań Opiekuna/Opiekunki należy wspieranie w codziennych czynnościach podopiecznych, dbanie o gospodarstwo domowe i zapewnienie bezpieczeństwa. Sprecyzowane obowiązki są zróżnicowane i zależą od wymagań danego zlecenia.

Czy mężczyźni mogą również pracować jako Opiekunowie?

Tak, mężczyźni są nieco rzadziej poszukiwani, ale również mogą pracować jako Opiekunowie. Jest to zależne od wymagań danego zlecenia.

 

Top

Szanowni Państwo!

Aby móc dobrze dostosować naszą ofertę do Twoich wymogów, potrzebujemy zgody na jeszcze lepsze dopasowanie treści marketingowych, względem tego, co tak naprawdę Cię interesuje.

PAMIĘTAJ: Twoje dane są u nas bezpieczne, nie wykorzystujemy ich poza naszymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany na stronie internetowej związane są z nowymi zasadami na jakich odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych, obowiązującymi od 25.05.2018 r. Zgodę możesz w każdej chwili anulować, wchodząc w naszą politykę prywatności

 1. Niniejszy dokument stanowi politykę ochrony danych osobowych przetwarzanych na stronie www.proseca.pl zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) oraz zgodnie z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Administratorem danych osobowych (ADO) użytkowników strony internetowej (w tym danych przetwarzanych automatycznie) jest: PM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000631671, NIP 8971827491, oraz spółki powiazane, tj. Proseca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Education Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji usług oferowanych lub świadczonych na stronie, a także w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług, tj. w celach rekrutacyjnych, w celach realizacji usług szkoleniowych (w tym kursów języka niemieckiego), w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania są wskazane w klauzulach informacyjnych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z reguły w oparciu o przepisy prawne. Oznacza to, że są przetwarzane, gdy są konieczne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy następujących na żądanie użytkownika. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL strony internetowej serwisu lub z chwilą skorzystania przez użytkownika z przekierowania do tej strony.
  Dane osobowe są przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy a zgodnych z ofertą (w tym rekrutacja, udział w kursach i szkoleniach) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania umowy (w tym wypłata premii).
  Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. W szczególnych przypadkach dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO.
  Dane osobowe są przetwarzane jeśli jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych ADO lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, a ponadto nie dłużej niż jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń aż do momentu ich przedawnienia.
 6. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu przez użytkownika wobec takiego przetwarzania.
 7. Użytkownik strony ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy przesłać e-mail na adres: [email protected] bądź pisemnie na adres: ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak często jest warunkiem korzystania z usług świadczonych na stronie, np. udziału w procesie rekrutacji.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub powszechnie obowiązujące przepisy.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania usług (np. obsługa IT, obsługa księgowo-rachunkowa, klienci biorący udział w procesie rekrutacji). Oznacza to, że dane osobowe mogą być przekazane: podmiotom powiązanym z ADO, dostawcom usług (w celu umożliwienia im świadczenia usług na rzecz administratora, klientom/ kontrahentom, a także osobom fizycznym upoważnionym przez ADO do przetwarzania.
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich bez odrębnej zgody Użytkownika.
 12. Na stronie są przetwarzane dane osobowe użytkowników podane w formularzach rejestracyjnych, natomiast nie zbiera się w sposób automatyczny żadnych informacji poza informacjami zawartymi w plikach „cookies”. Pliki cookiesto dane informatyczne, takie jak pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, przeznaczone do korzystania ze strony.
 13. Pliki cookies są wykorzystywane przez administratora w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 14. Popularne przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej wskazuje się przykładowe adresy edytowania w przeglądarkach:
  Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach.
 16. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), który w jego imieniu nadzoruje przetwarzanie danych osobowych. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z IOD pod adresem e-mail: [email protected] lub numerem tel. +48 71 712 88 48.