– Opieka osób starszych

71 712 88 66

Specjalista radzi


Zwyrodnienie stawu biodrowego – koksartroza

Wszelkiego rodzaju zwyrodnienia stawów u młodych osób spowodowane są przede wszystkim brakiem aktywności fizycznej. Czasami zdarza się, że choroba ta jest wrodzona lub wiąże się z innymi dolegliwościami, na które chorujemy. Osoby starsze są jednak narażone na zwyrodnienia z powodu swojego wieku. Zazwyczaj takie problemy pojawiają się już po 50 roku życia. Sama koksartroza polega […]

 

 

Podstawowe zadania Opiekunki na zleceniu

Praca Opiekuna osób starszych to zajęcie bardzo odpowiedzialne, z racji swojego powiązania ze sprawunkiem pieczy nad Seniorem, który ma do nas zaufanie i wie, że zawsze działamy dla niego w dobrej wierze. W naszej kwestii jest dbanie o jego codzienny komfort i utrzymanie stanu zdrowia na właściwym poziomie. Zatem co należy robić, aby spełnić te […]

 

 

Opieka nad sparaliżowanym Seniorem

Opieka nad osobami, które przez problemy ze zdrowiem fizycznym, nie radzą sobie same w codziennym życiu i wymagają zaawansowanej pomocy od drugiego człowieka, jest niezwykle ważna. Bardzo często zdarza się, że osoby sparaliżowane np. po wypadku samochodowym narażone są również na problemy natury psychicznej, ze względu na brak samodzielności i duże uzależnienie od drugiej osoby. […]

 

 

Zdrowie psychiczne osób starszych

Zdrowie psychiczne naszych Podopiecznych to temat, który jest poddawany badaniom od wielu lat. Istnieje nawet odłam geriatrii – psychogeriatria, której przedmiotem zainteresowania są choroby i zaburzenia psychiczne u Seniorów. Osoby Starsze są bowiem mocno narażone na szereg zaburzeń psychicznych. Nie każdy człowiek łatwo akceptuje szybko upływający czas, który niestety zabiera zdrowie, energię i urodę. Na […]

 

 

Zaburzenia równowagi u Osób starszych

Seniorzy z racji swojego wieku są narażeni na różne problemy zdrowotne. Ciało starszej osoby z dnia na dzień jest coraz słabsze, dlatego ważne jest, aby Senior mógł skorzystać z czyjejś pomocy i asekuracji. Problem związany z zaburzeniami równowagi jest dosyć popularny. Seniorzy z zaburzoną orientacją przestrzenną nie powinni wychodzić sami z domu. Tacy ludzie nie […]

 

 

Sprawowanie opieki nad Podopiecznym powyżej 85 r.ż.

Seniorzy powyżej 85 roku życia wymagają szczególnej uwagi. Rzadko się zdarza, że taki Podopieczny jest mobilny i samodzielny. Przeważnie takie osoby mają już zaawansowaną demencję, słabo się komunikują, mają problemy z pamięcią krótkotrwałą, ze słuchem i wzrokiem. Często też należy przypominać takim osobom o podstawowych kwestiach życia codziennego, np. dbać o to, aby uzupełniały płyny, […]

 

 

Na czym polega choroba Parkinsona?

Choroba Parkinsona dotyczy upośledzenia działania ośrodkowego układu nerwowego, czego efektem jest drżenie kończyn, sztywność mięśni i spowolnienie ruchowe. Jak pokazują badania – częściej chorują mężczyźni niż kobiety. A sama choroba rozwija się około 60 roku życia. Niestety jej zahamowane nie jest niemożliwe, ale odpowiednia terapia pozwala na stosunkowo bezproblemowe życie nawet do kilkunastu lat od […]

 

 

Na czym polega demencja starcza?

Demencja najczęściej kojarzy się z zaburzeniami pamięci, rozumienia, orientacji i dokonywania racjonalnych wyborów. Schorzeniu towarzyszy też znacznie więcej objawów i to z różnym nasileniem. Kiedy człowiek zauważa, że nie radzi sobie z dotychczasowymi czynnościami, które zazwyczaj robi na co dzień, przeważnie wstydzi się tego. Boi się przyznać bliskim o swojej nieporadności ze względu na obawy, […]

 

 

Stres w pracy Opiekuna Osób Starszych

Stres związany z pracą jest obecny niemal w każdej profesji. To zjawisko zdecydowanie niekorzystnie wpływa na naszą psychikę, a czasem też na fizjologię organizmu najczęściej w postaci nadmiernej potliwości, braku koncentracji czy bezsenności. Ważne jest aby nie reagować w negatywny sposób na ciężkie sytuacje jakie się nam przytrafiają, tylko wykorzystać stres jako pozytywny bodziec motywacyjny.

 

 

Przykładowy jadłospis dla Seniora w podeszłym wieku

Dieta Seniora różni się w znacznym stopniu od diety dorosłego człowieka. Osoba Starsza wraz z wiekiem cierpi na coraz więcej schorzeń, czasami jest tak, że nie jest w stanie się systematycznie ruszać. Jej zapotrzebowanie energetyczne jest więc znacznie mniejsze niż u aktywnego człowieka. Często się o tym zapomina. W takiej sytuacji, Seniorzy nie zmieniający swoich […]

 

 

Top

Szanowni Państwo!

Aby móc dobrze dostosować naszą ofertę do Twoich wymogów, potrzebujemy zgody na jeszcze lepsze dopasowanie treści marketingowych, względem tego, co tak naprawdę Cię interesuje.

PAMIĘTAJ: Twoje dane są u nas bezpieczne, nie wykorzystujemy ich poza naszymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany na stronie internetowej związane są z nowymi zasadami na jakich odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych, obowiązującymi od 25.05.2018 r. Zgodę możesz w każdej chwili anulować, wchodząc w naszą politykę prywatności

 1. Niniejszy dokument stanowi politykę ochrony danych osobowych przetwarzanych na stronie www.proseca.pl zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) oraz zgodnie z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Administratorem danych osobowych (ADO) użytkowników strony internetowej (w tym danych przetwarzanych automatycznie) jest: PM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000631671, NIP 8971827491, oraz spółki powiazane, tj. Proseca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Education Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji usług oferowanych lub świadczonych na stronie, a także w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług, tj. w celach rekrutacyjnych, w celach realizacji usług szkoleniowych (w tym kursów języka niemieckiego), w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania są wskazane w klauzulach informacyjnych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z reguły w oparciu o przepisy prawne. Oznacza to, że są przetwarzane, gdy są konieczne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy następujących na żądanie użytkownika. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL strony internetowej serwisu lub z chwilą skorzystania przez użytkownika z przekierowania do tej strony.
  Dane osobowe są przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy a zgodnych z ofertą (w tym rekrutacja, udział w kursach i szkoleniach) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania umowy (w tym wypłata premii).
  Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. W szczególnych przypadkach dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO.
  Dane osobowe są przetwarzane jeśli jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych ADO lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, a ponadto nie dłużej niż jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń aż do momentu ich przedawnienia.
 6. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu przez użytkownika wobec takiego przetwarzania.
 7. Użytkownik strony ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy przesłać e-mail na adres: [email protected] bądź pisemnie na adres: ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak często jest warunkiem korzystania z usług świadczonych na stronie, np. udziału w procesie rekrutacji.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub powszechnie obowiązujące przepisy.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania usług (np. obsługa IT, obsługa księgowo-rachunkowa, klienci biorący udział w procesie rekrutacji). Oznacza to, że dane osobowe mogą być przekazane: podmiotom powiązanym z ADO, dostawcom usług (w celu umożliwienia im świadczenia usług na rzecz administratora, klientom/ kontrahentom, a także osobom fizycznym upoważnionym przez ADO do przetwarzania.
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich bez odrębnej zgody Użytkownika.
 12. Na stronie są przetwarzane dane osobowe użytkowników podane w formularzach rejestracyjnych, natomiast nie zbiera się w sposób automatyczny żadnych informacji poza informacjami zawartymi w plikach „cookies”. Pliki cookiesto dane informatyczne, takie jak pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, przeznaczone do korzystania ze strony.
 13. Pliki cookies są wykorzystywane przez administratora w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 14. Popularne przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej wskazuje się przykładowe adresy edytowania w przeglądarkach:
  Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach.
 16. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), który w jego imieniu nadzoruje przetwarzanie danych osobowych. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z IOD pod adresem e-mail: [email protected] lub numerem tel. +48 71 712 88 48.