– Opieka osób starszych

71 712 88 66

Choroby układu krążenia

OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ
A PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Zamknięty system naczyń krwionośnych odpowiada zarówno za transport szkodliwych produktów przemiany materii oraz dostarczanie życiodajnego tlenu, substancji odżywczych i hormonów do wszystkich organów naszego ciała.

Co się więc stanie, jeśli nasz układ stanie się niewydolny? Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki, a efekt zależy od odcinka, wielkości naczynia (tętnica lub żyła) i narządu, którego dotyczy uszkodzenie.

Na przykład, jeśli w naczyniach wieńcowych zacznie odkładać się blaszka miażdżycowa, dojdzie do choroby niedokrwiennej serca objawiającej się między innymi:
– szybkim męczeniem podczas niewielkiego wysiłku;
– zadyszką;
– obrzękami;
– suchym kaszlem;
– a nawet nocnym nietrzymaniem moczu.

Jest to jedna z najczęściej diagnozowanych chorób serca, która bez odpowiedniego postępowania może rozwinąć się w niewydolność mięśnia sercowego lub zawał.

Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli ten sam powszechny proces odkładania się złogów tłuszczowych dotyczy tętnic mózgowych. Mamy wówczas do czynienia z udarem niedokrwiennym, zwanym inaczej zawałem mózgu.
Najbardziej znanymi objawami udaru są:

– asymetria twarzy, szczególnie widoczna podczas mowy (opadający kącik oka lub ust);
– osłabienie siły mięśniowej po jednej stronie ciała;
– niewyraźna mowa lub niedowidzenie na jedno oko.

Warto zwrócić też uwagę na zawroty głowy, problemy z pamięcią i ze znalezieniem słów, lub dezorientacją, które często przypisujemy sędziwemu wiekowi. Nasilające się z różną częstotliwością, często wzbogacone o bardziej charakterystyczne symptomy, choć nie zawsze, mogą zwiastować nadchodzący udar.
Zawał może dotyczyć także innych narządów np. nerek lub śledziony.

CO LEŻY U PODSTAW TYCH CHORÓB?

Tworzenie i odkładanie się blaszki miażdżycowej.
Jak więc powstaje i czym jest?

Miażdżyca to przewlekły stan zapalny wewnętrznej błony naczyń krwionośnych. Naczynia posiadają wewnętrzną warstwę ochronną zapobiegającą przywieraniu elementów krwi. Jednak w związku z wysoką zawartością złego cholesterolu LDL, chorobami naczyń ( np. cukrzycą ), nadciśnieniem lub innymi mikrouszkodzeniami, warstwa ta zostaje miejscowo uszkodzona przez toczące się w jej obrębie liczne procesy chemiczne, w tym utleniania niezdrowych frakcji tłuszczy.

Na skutek tego reorganizacji ulegają głębsze warstwy naczynia, nasila się proces włóknienia powstałych zmian, przez co ściany naczynia ulegają pogrubieniu i usztywnieniu, a jego światło ulega zwężeniu.

Jeden proces chorobowy, a w konsekwencji mamy do czynienia
z wieloma schorzeniami. Istnieje jednak niefarmakologiczna metoda hamująca szybki rozwój miażdżycy – dieta i ruch. Dwa bardzo skuteczne czynniki o udowodnionym naukowo działaniu. Odpowiednie formy ruchu
z łatwością dobiorą rehabilitanci. Jeśli podopieczny nie korzysta z ich pomocy, kierujmy się zasadą „3 razy w tygodniu, minimum po 30 minut”. Jednak najważniejsza jest tu regularność.

W kuchni zaś powinniśmy stosować się do zasad diety śródziemnomorskiej lub nieco bardziej rygorystycznego pod względem spożycia soli programu żywieniowego DASH, dedykowanego osobom zmagającym się z nadciśnieniem tętniczym.

Warto dokładnie zagłębić się w temat profilaktyki chorób układu krążenia, stosując się do zasad diety i ruchu. Według doniesień naukowych tymi prostymi sposobami można nie tylko spowolnić proces miażdżycowy, ale też częściowo zmniejszyć już powstałe blaszki i analogicznie opóźnić katastrofalne w skutkach następstwa dalszego ich rozwoju.

Top

Szanowni Państwo!

Aby móc dobrze dostosować naszą ofertę do Twoich wymogów, potrzebujemy zgody na jeszcze lepsze dopasowanie treści marketingowych, względem tego, co tak naprawdę Cię interesuje.

PAMIĘTAJ: Twoje dane są u nas bezpieczne, nie wykorzystujemy ich poza naszymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany na stronie internetowej związane są z nowymi zasadami na jakich odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych, obowiązującymi od 25.05.2018 r. Zgodę możesz w każdej chwili anulować, wchodząc w naszą politykę prywatności

 1. Niniejszy dokument stanowi politykę ochrony danych osobowych przetwarzanych na stronie www.proseca.pl zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) oraz zgodnie z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Administratorem danych osobowych (ADO) użytkowników strony internetowej (w tym danych przetwarzanych automatycznie) jest: PM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000631671, NIP 8971827491, oraz spółki powiazane, tj. Proseca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Education Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji usług oferowanych lub świadczonych na stronie, a także w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług, tj. w celach rekrutacyjnych, w celach realizacji usług szkoleniowych (w tym kursów języka niemieckiego), w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania są wskazane w klauzulach informacyjnych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z reguły w oparciu o przepisy prawne. Oznacza to, że są przetwarzane, gdy są konieczne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy następujących na żądanie użytkownika. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL strony internetowej serwisu lub z chwilą skorzystania przez użytkownika z przekierowania do tej strony.
  Dane osobowe są przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy a zgodnych z ofertą (w tym rekrutacja, udział w kursach i szkoleniach) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania umowy (w tym wypłata premii).
  Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. W szczególnych przypadkach dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO.
  Dane osobowe są przetwarzane jeśli jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych ADO lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, a ponadto nie dłużej niż jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń aż do momentu ich przedawnienia.
 6. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu przez użytkownika wobec takiego przetwarzania.
 7. Użytkownik strony ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy przesłać e-mail na adres: [email protected] bądź pisemnie na adres: ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak często jest warunkiem korzystania z usług świadczonych na stronie, np. udziału w procesie rekrutacji.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub powszechnie obowiązujące przepisy.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania usług (np. obsługa IT, obsługa księgowo-rachunkowa, klienci biorący udział w procesie rekrutacji). Oznacza to, że dane osobowe mogą być przekazane: podmiotom powiązanym z ADO, dostawcom usług (w celu umożliwienia im świadczenia usług na rzecz administratora, klientom/ kontrahentom, a także osobom fizycznym upoważnionym przez ADO do przetwarzania.
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich bez odrębnej zgody Użytkownika.
 12. Na stronie są przetwarzane dane osobowe użytkowników podane w formularzach rejestracyjnych, natomiast nie zbiera się w sposób automatyczny żadnych informacji poza informacjami zawartymi w plikach „cookies”. Pliki cookiesto dane informatyczne, takie jak pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, przeznaczone do korzystania ze strony.
 13. Pliki cookies są wykorzystywane przez administratora w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 14. Popularne przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej wskazuje się przykładowe adresy edytowania w przeglądarkach:
  Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach.
 16. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), który w jego imieniu nadzoruje przetwarzanie danych osobowych. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z IOD pod adresem e-mail: [email protected] lub numerem tel. +48 71 712 88 48.