– Opieka osób starszych

71 712 88 66

Gimnastyka mózgu seniora

Zdolności ludzkiego umysłu zmniejszają się wraz z upływem lat
i w następstwie wielu chorób. Osłabieniu ulega koncentracja i pamięć (szczególnie krótkotrwała, odpowiadająca za przyswajanie nowych informacji, podczas gdy wspomnienia z młodości powracają). Ubożeje zasób słownictwa seniorów, ulatują imiona znajomych osób. Z czasem nawet domowe otoczenie i jego bezpośrednie okolice mogą stać się obce i budzić niepokój oraz stanowić zagrożenie.

Wszystko to na skutek obumierania komórek nerwowych w wyniku procesu starzenia się organizmu. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż zmiany te pokrywają się z okresem przejścia na emeryturę, kiedy to
w imię zasłużonego odpoczynku zwykle gwałtownie spada wszelki wysiłek intelektualny, a nieużywane organy powoli zanikają. Tak też reaguje nasz mózg i jeśli nie zmusimy go do pracy, jego masa zacznie się zmniejszać.

JEST NA TO RADA

Istnieją liczne dowody wskazujące na to, że zdolności umysłowe
i poznawcze osób kierujących samochodem znacznie dłużej pozostają sprawne. Jest to dość skomplikowana czynność kształtująca spostrzegawczość, wymagająca koncentracji, koordynacji kilku czynności naraz i przewidywania zachowania innych uczestników ruchu. Jazda samochodem to bardzo dobre ćwiczenie mózgu, ponieważ aktywuje różne obszary kory mózgowej.

Tym przykładem możemy kierować się przy aktywizacji umysłowej u osoby starszej.

Jako elementy terapii można  potraktować dosłownie wszystko, w tym wiele codziennych czynności, na przykład:

– obieranie i krojenie warzyw, zagniatanie ciasta,
– spacer z psem,
– prace manualne, szycie, haftowanie, szydełkowanie,
– czytanie prasy i książek, oglądanie starych zdjęć.

Bardziej zaawansowaną formą treningu mogą być gry i zabawy towarzyskie, na przykład: Kalambury, gry karciane, Scrabble, szachy, origami, Sudoku, różne łamigłówki, rebusy, szyfrogramy krzyżówki, rysunki, na których należy odszukać różnic.
Wszystko to, co pomoże pobudzić jak największą ilość ośrodków nerwowych.

Dla osób całkowicie sprawnych intelektualnie świetną alternatywą może być nauka nowych czynności np. języków obcych czy obsługa komputera. Pamiętajmy, że każda nowo nabyta umiejętność to dodatkowe połączenie nerwowe w naszym mózgu. Dla umysłu nie ma nic gorszego niż długotrwałe oglądanie telewizji, co tak często praktykują nasi seniorzy. Poziom aktywności komórek mózgu znajduje się wtedy na równie niskim poziomie, jak podczas drzemki.

Dlatego istotnym czynnikiem jest zachęcanie naszych podopiecznych do podejmowania wysiłku intelektualnego.

JAK RADZIĆ SOBIE Z WYMÓWKAMI?

Argumenty, które często słyszymy jako odmowę na propozycję ćwiczeń, to z całą pewnością: niechęć spowodowana bólem, zwyrodnieniem stawów, słaby wzrok, irytacja związana z problemem przypomnienia sobie pewnych czynności.
Jak sprostać wymówkom? Zaproponuj powiększenie czcionki, skorzystanie z lupy, pogrubienie konturów oraz alternatywne rozwiązania, które z pewnością znajdziesz w internecie.

W przypadku problemów ruchowych (związanych z np. zwyrodnieniem stawów lub osłabieniem), można zaopatrzyć się w specjalistyczne nakładki na sztućce czy długopisy, które są dostępne w większości sklepów ortopedycznych, a nawet w popularnych serwisach wysyłkowych. Są to niedrogie pomoce, które zdecydowanie ułatwią koordynację ruchów.

Można skorzystać z własnej kreatywności i wymyślić indywidualne rozwiązanie, na miarę potrzeb naszego seniora, korzystając z materiałów codziennego użytku jak np. sznurek, taśma izolacyjna, kawałki gąbki itp. Dzięki tym kilku prostym przedmiotom można skutecznie pogrubić rękojeść szydełka, kredki, pędzla itp. Zarówno pomysłodawca, jak
i wykonawca, czyli podopieczny staje się nagle osobą twórczą, oszczędną i samowystarczalną. Wzrasta poziom jego samoakceptacji, który wypiera depresyjne nastroje.

INSPIRUJ!

Pamiętajmy, że wspierając osobę starszą powinniśmy obniżyć
wymogi estetyczne i z wyczuciem chwalić nawet najdrobniejsze osiągnięcia i pomysły, ale tak, aby nie zostały odebrane jako nieszczere lub jako brak naszego zainteresowania. Warto na przykład podkreślić, że dziś na obrazie lepiej rozplanował przestrzeń, rysunek nabrał głębi, a linie są równe. Takie docenienie z całą pewnością zachęci podopiecznego do angażowania się w proponowane zajęcia.

Top

Szanowni Państwo!

Aby móc dobrze dostosować naszą ofertę do Twoich wymogów, potrzebujemy zgody na jeszcze lepsze dopasowanie treści marketingowych, względem tego, co tak naprawdę Cię interesuje.

PAMIĘTAJ: Twoje dane są u nas bezpieczne, nie wykorzystujemy ich poza naszymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany na stronie internetowej związane są z nowymi zasadami na jakich odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych, obowiązującymi od 25.05.2018 r. Zgodę możesz w każdej chwili anulować, wchodząc w naszą politykę prywatności

 1. Niniejszy dokument stanowi politykę ochrony danych osobowych przetwarzanych na stronie www.proseca.pl zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) oraz zgodnie z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Administratorem danych osobowych (ADO) użytkowników strony internetowej (w tym danych przetwarzanych automatycznie) jest: PM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000631671, NIP 8971827491, oraz spółki powiazane, tj. Proseca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Education Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji usług oferowanych lub świadczonych na stronie, a także w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług, tj. w celach rekrutacyjnych, w celach realizacji usług szkoleniowych (w tym kursów języka niemieckiego), w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania są wskazane w klauzulach informacyjnych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z reguły w oparciu o przepisy prawne. Oznacza to, że są przetwarzane, gdy są konieczne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy następujących na żądanie użytkownika. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL strony internetowej serwisu lub z chwilą skorzystania przez użytkownika z przekierowania do tej strony.
  Dane osobowe są przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy a zgodnych z ofertą (w tym rekrutacja, udział w kursach i szkoleniach) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania umowy (w tym wypłata premii).
  Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. W szczególnych przypadkach dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO.
  Dane osobowe są przetwarzane jeśli jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych ADO lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, a ponadto nie dłużej niż jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń aż do momentu ich przedawnienia.
 6. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu przez użytkownika wobec takiego przetwarzania.
 7. Użytkownik strony ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy przesłać e-mail na adres: [email protected] bądź pisemnie na adres: ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak często jest warunkiem korzystania z usług świadczonych na stronie, np. udziału w procesie rekrutacji.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub powszechnie obowiązujące przepisy.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania usług (np. obsługa IT, obsługa księgowo-rachunkowa, klienci biorący udział w procesie rekrutacji). Oznacza to, że dane osobowe mogą być przekazane: podmiotom powiązanym z ADO, dostawcom usług (w celu umożliwienia im świadczenia usług na rzecz administratora, klientom/ kontrahentom, a także osobom fizycznym upoważnionym przez ADO do przetwarzania.
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich bez odrębnej zgody Użytkownika.
 12. Na stronie są przetwarzane dane osobowe użytkowników podane w formularzach rejestracyjnych, natomiast nie zbiera się w sposób automatyczny żadnych informacji poza informacjami zawartymi w plikach „cookies”. Pliki cookiesto dane informatyczne, takie jak pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, przeznaczone do korzystania ze strony.
 13. Pliki cookies są wykorzystywane przez administratora w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 14. Popularne przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej wskazuje się przykładowe adresy edytowania w przeglądarkach:
  Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach.
 16. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), który w jego imieniu nadzoruje przetwarzanie danych osobowych. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z IOD pod adresem e-mail: [email protected] lub numerem tel. +48 71 712 88 48.