– Opieka osób starszych

71 712 88 66

RUCH-zasady aktywizacji, bezpieczeństwa i motywacji.

Ruch jest naturalną potrzebą człowieka oraz gwarancją utrzymania optymalnego stanu zdrowia. Dostępny bez recepty, nie wchodzi w interakcje z lekami czy składnikami pokarmowymi, a rozważnie dawkowany nie wywołuje skutków ubocznych. Jest to środek idealny, możliwy do zastosowania w każdych warunkach, dedykowany dla wszystkich grup wiekowych. Gry i zabawy ruchowe będą pobudzać dziecięcą wyobraźnię, skrupulatnie zaplanowany trening zadowoli młodzież i dorosłych, a krótki spacer na świeżym powietrzu rozbudzi radość życia i zaspokoi dzienną potrzebę ruchu seniora.

Formy aktywności fizycznej stosuje się wśród chorych leżących, osób nieprzytomnych i w krótkim okresie po operacji jako profilaktyka przeciw tworzeniu się zakrzepów. Z tego samego powodu powinniśmy zachęcać naszych podopiecznych aby jak najczęściej opuszczali swoje łóżka, zmieniali pozycje a także podejmowali drobne czynności dnia codziennego. Zachęćmy naszych seniorów do podejmowania wysiłku.

Pamiętajmy, że brak ruchu zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych dla zdrowia a nawet życia powikłań.

Pozytywnych efektów podejmowania wysiłku fizycznego należy doszukiwać się w sprawniejszym funkcjonowaniu całego organizmu. Przede wszystkim pobudzony zostaje układ krążenia odpowiadający za dostarczenie tlenu i substancji odżywczych do każdej komórki naszego ciała, aby następnie odebrać szkodliwe dla niej produkty przemiany materii.
Zmniejsza to szanse na powstanie odleżyn i poprawia funkcjonowanie mózgu.
Inną korzyścią wynikającą z zastosowania ruchu jest przeciwdziałanie otyłości oraz jej skutkom takim jak przeciążenie stawów i ich deformacja, insulino oporność, niewydolność serca czy miażdżyca. Wraz z ograniczeniem wysiłku fizycznego, szczególnie po długotrwałym unieruchomieniu zmniejsza się siła mięśni, obkurczają się włókna mięśniowe i inne struktury stawów powodując ból przy każdej próbie wykonania ruchu.

Mając na uwadze liczne konsekwencje braku aktywności fizycznej warto zastanowić się w jaki sposób zachęcić naszego seniora do podejmowania aktywności.
Podstawowym czynnikiem warunkującym chęć podejmowania wysiłku jest wcześniej prowadzony tryb życia. Osobie, która z założenia zawsze była ruchliwa, będzie po prostu tego brakowało. Chętniej niż domator będzie walczyła o utrzymanie ostatnich oznak samodzielności oraz niezależności. Nie mniej jednak w obydwu przypadkach wszelkie formy ruchu należy wprowadzać stopniowo i bez pośpiechu, ponieważ zdolności adaptacyjne organizmu zmniejszają się wraz z wiekiem.

Z moich doświadczeń wynika, że podopieczny wiedząc czemu ma służyć konkretna czynność znacznie chętniej ją wykonuje. Potrafiąc uzasadnić swoje wymagania wykazujemy się wiedzą, a czyniąc to wszystko z uśmiechem na ustach stajemy się godnymi zaufania partnerami, którym leży na sercu dobro seniora. Widząc nasz wysoki poziom zaangażowania zarówno sam podopieczny jak i jego rodzina otwiera się na nas i nasze propozycje. Idąc dalej tym tropem dajmy naszemu seniorowi informację zwrotną. Jeżeli do tej pory jego głównym zajęciem było oglądanie TV pochwalmy każdą inicjatywę a nawet próbę podjęcia wysiłku fizycznego.
Uwzględnijmy przy tym ich rzeczywiste możliwości, dla jednego wielkim wyzwaniem będzie spacer po parku, a dla drugiego pokonanie krótkiego dystansu z łóżka do fotela. Niezależnie od tego -podkreślanie małych sukcesów zawsze działa motywująco. Nawet jeśli nasz senior od ponad dwóch tygodni pokonuje ciągle ten sam dystans, podkreślmy fakt iż dzisiaj zrobił tylko 2 przerwy, a na początku było ich aż 4. Uwydatnijmy, to że każda pauza trwała min. 10 min, koniecznie w pozycji siedzącej i z intensywną zadyszką, a obecnie tą samą trasę nasz staruszek pokonuje nieznacznie tylko zwalniając tempo marszu, bez potrzeby przysiadania na krześle i większych objawów zmęczenia.

Niebagatelną rolę w motywowaniu osób starszych do podjęcia jakiegokolwiek wysiłku odgrywa poczucie bezpieczeństwa. Niestety, jeśli nie nawiążemy wcześniej dobrej relacji z seniorem nasze starania będą napotykały tylko opór. Kolosalne znaczenie odgrywają tu nasze reakcje na zgłaszane przez chorego problemy czy dolegliwości, jeśli zaspokoimy ich podstawowe potrzeby, widząc iż mogą na nas polegać chętnie wypłyną z nami na głębsze wody.

Pamiętajmy też że w okresie jesieni życia zwiększa się również ryzyko upadków i już sam lęk przed tym potrafi skutecznie unieruchomić podopiecznego. Ośmielmy go, pozwalając mu złapać się naszej ręki, prosząc o dodatkową asekurację członka rodziny lub sąsiada, podsuwając np. rollator lub jadąc tuż za nim wózkiem inwalidzkim. Im częściej będziemy powtarzać tę czynność, tym szybciej powinna poprawić się koordynacja ruchów chorego, a wraz z nią pewność siebie.

Aby zwiększyć skuteczność naszych działań usuńmy z drogi seniora przeszkody i zasadzki, szczególnie te w postaci malutkich dywaników.
Osoby starsze często mogą czuć się pogubione ze względu na demencję i towarzyszące jej zaburzenia odczuwania czasu i przestrzeni, punktami orientacyjnymi stają się wtedy co tygodniowe wizyty rodziny, ulubiony serial, posiłki czy niedzielna przechadzka. Wszystkie te wyznaczniki charakteryzuje powtarzalność, bo aby czuć się bezpiecznie starsze pokolenia potrzebują stałego rytmu. Wplećmy więc drobne elementy aktywności fizycznej w ich naturalny plan dnia, w taki sposób by stały czymś tak oczywistym jak popołudniowa drzemka.
Zdarzają się także przypadki kiedy pogrążony w depresji staruszek nie będzie nawet próbował podjąć próby wysiłku. Tu mogę zasugerować jedynie bazowanie na bardzo podstawowych potrzebach, np. ustawienie kubka z ulubionym napojem w takiej odległości aby chory musiał nie tylko wyciągnąć rękę ale np. usiąść lub wyjść z łóżka (jeśli jego możliwości fizyczne na to pozwalają) by zaspokoić swoje pragnienie. Warto jednak takie postępowanie wcześniej skonsultować z rodziną podopiecznego aby nie zostać posądzonym o złośliwość i niekompetencję. W cięższym przypadku depresji nawet tego typu działania mogą nie odnieść skutku, a zaburzone i opóźnione reakcje seniora mogą doprowadzić np. do odwodnienia. Dlatego każdy przypadek tego zaburzenia powinien zostać zgłoszony rodzinie i lekarzowi.
Podsumowując nasz artykuł, ruch to złoty środek, dzięki któremu możemy dłużej cieszyć się zdrowiem. Jednak aby przynosił korzyści także naszym podopiecznym powinniśmy dość sprytnie wplatać jego elementy w ich codzienny rytm dnia, ponieważ tylko regularny – nawet w małych dawkach podejmowany wysiłek przyniesie wymierne korzyści z jego stosowania.

Top

Szanowni Państwo!

Aby móc dobrze dostosować naszą ofertę do Twoich wymogów, potrzebujemy zgody na jeszcze lepsze dopasowanie treści marketingowych, względem tego, co tak naprawdę Cię interesuje.

PAMIĘTAJ: Twoje dane są u nas bezpieczne, nie wykorzystujemy ich poza naszymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany na stronie internetowej związane są z nowymi zasadami na jakich odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych, obowiązującymi od 25.05.2018 r. Zgodę możesz w każdej chwili anulować, wchodząc w naszą politykę prywatności

 1. Niniejszy dokument stanowi politykę ochrony danych osobowych przetwarzanych na stronie www.proseca.pl zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) oraz zgodnie z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Administratorem danych osobowych (ADO) użytkowników strony internetowej (w tym danych przetwarzanych automatycznie) jest: PM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000631671, NIP 8971827491, oraz spółki powiazane, tj. Proseca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Education Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji usług oferowanych lub świadczonych na stronie, a także w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług, tj. w celach rekrutacyjnych, w celach realizacji usług szkoleniowych (w tym kursów języka niemieckiego), w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania są wskazane w klauzulach informacyjnych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z reguły w oparciu o przepisy prawne. Oznacza to, że są przetwarzane, gdy są konieczne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy następujących na żądanie użytkownika. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL strony internetowej serwisu lub z chwilą skorzystania przez użytkownika z przekierowania do tej strony.
  Dane osobowe są przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy a zgodnych z ofertą (w tym rekrutacja, udział w kursach i szkoleniach) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania umowy (w tym wypłata premii).
  Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. W szczególnych przypadkach dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO.
  Dane osobowe są przetwarzane jeśli jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych ADO lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, a ponadto nie dłużej niż jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń aż do momentu ich przedawnienia.
 6. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu przez użytkownika wobec takiego przetwarzania.
 7. Użytkownik strony ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy przesłać e-mail na adres: [email protected] bądź pisemnie na adres: ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak często jest warunkiem korzystania z usług świadczonych na stronie, np. udziału w procesie rekrutacji.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub powszechnie obowiązujące przepisy.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania usług (np. obsługa IT, obsługa księgowo-rachunkowa, klienci biorący udział w procesie rekrutacji). Oznacza to, że dane osobowe mogą być przekazane: podmiotom powiązanym z ADO, dostawcom usług (w celu umożliwienia im świadczenia usług na rzecz administratora, klientom/ kontrahentom, a także osobom fizycznym upoważnionym przez ADO do przetwarzania.
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich bez odrębnej zgody Użytkownika.
 12. Na stronie są przetwarzane dane osobowe użytkowników podane w formularzach rejestracyjnych, natomiast nie zbiera się w sposób automatyczny żadnych informacji poza informacjami zawartymi w plikach „cookies”. Pliki cookiesto dane informatyczne, takie jak pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, przeznaczone do korzystania ze strony.
 13. Pliki cookies są wykorzystywane przez administratora w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 14. Popularne przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej wskazuje się przykładowe adresy edytowania w przeglądarkach:
  Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach.
 16. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), który w jego imieniu nadzoruje przetwarzanie danych osobowych. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z IOD pod adresem e-mail: [email protected] lub numerem tel. +48 71 712 88 48.