– Opieka osób starszych

71 712 88 66

Trudna nauka języka, mapy myśli

MAPY MYŚLI

Pomocne w nauce języka jest tworzenie specyficznych map, dzięki którym zwiększymy zakres słownictwa z interesującej nas tematyki. Istota tej metody polega na samodzielnym wyszukiwaniu informacji, ich analizowaniu, przetwarzaniu i organizowaniu, co ułatwia zapamiętywanie. Korzyści płynące ze stosowania mapy myśli to: poprawa pamięci, koncentracji, planowania, całościowe spojrzenie na dany problem z wyraźnymi związkami przyczynowo – skutkowymi. Ponadto tworzenie graficznych form notatek angażuje wiele kanałów percepcji, dlatego skuteczność tej techniki jest bardzo wysoka. Do pełnej lekcji brakuje tylko ćwiczeń poprawnej wymowy, ale tu pomocny może być na przykład internet.

JAK STWORZYĆ MAPĘ?

Potrzebna materiały: parę kartek papieru, kolorowe pisaki, rzetelne źródła wiedzy na temat choroby, słownik języka niemieckiego, taśma klejąca lub klej.

1. Zacznijmy od zapoznania się z charakterystyką choroby i przefiltrujmy istotne informacje na jej temat, czyli te, które pomogą rozpoznać jej OBJAWY i towarzyszące DOLEGLIWOŚCI. Na te informacje warto poświęcić jedną kartkę, a systematyzując swoją wiedzę zastosować kolorowe arkusze i mazaki, aby każde zagadnienie oznaczyć innym kolorem.

2. W kolejnym kroku należy zastanowić się co leży u podstaw danej choroby, czyli poznać jej PRZYCZYNY, jeśli to niemożliwe w przypadku niektórych chorób to przynajmniej CZYNNIKI USPOSABIAJĄCE.

3. Następnie należy ustalić, jakie są ZALECENIA i proponowane POSTĘPOWANIE w danej jednostce chorobowej. Nie chodzi tu o leczenie, ale np. zmianę nawyków żywieniowych, pilnowanie godzin posiłków oraz pozycji przyjmowanych tuż po nich.

Każde z zagadnień napisanych drukowanymi literami wypiszmy na osobnej kartce wyróżniającą się czcionką lub kolorem. Poszukajmy tłumaczenia, które zapiszemy tuż pod głównym zagadnieniem. Zakreślamy kolorowym mazakiem i na wzór słoneczka – dorysowując kolejne promyki – dopisujemy  kolejne pojęcia zgłębiając tym samym dane zagadnienie.

TRANSLATOR

Przydatnym narzędziem w pokonywaniu barier komunikacyjnych jest elektroniczny tłumacz. Praktyczny, ponieważ dostępny na każdym urządzeniu z dostępem do internetu lub do kupienia jako osobny aparat mieszczący się w każdej kieszeni. Szczególnie pomocny w nagłych wypadkach, kiedy nasze umiejętności językowe okazują się niewystarczające lub sparaliżował nas stres, na przykład
w nieprzewidzianej sytuacji jak wezwanie pomocy medycznej.

Elektroniczny tłumacz podobnie jak inne nowinki technologiczne
(np. GPS) rozleniwia nasz umysł i może uzależnić. Pamiętajmy, że każda zdobyta umiejętność tworzy nowe połączenia komórek nerwowych
w mózgu, które są utrwalane przez powtarzanie i wykorzystywanie nabytych nowych zasobów wiedzy.

Liczne badania naukowe pokazują, że ludzie starsi, którzy długo samodzielnie prowadzili samochód, znacznie dłużej pozostają sprawni umysłowo, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń pamięci. Niestety młode pokolenie kierowców jeżdżących przy pomocy GPS nie skupia się już np. na punktach orientacyjnych i wszystkich znakach, ponieważ większość pracy wykonuję sprzęt elektroniczny, całość dopełniają liczne czujniki, w tym parkowania i nasz mózg nie musi koordynować wielu złożonych czynności i bodźców.

Podobnie jest z nauką języka obcego.

Inną wadą elektronicznego rozwiązania translatora jest zapotrzebowanie na internet. Jeżeli dostęp do sieci jest ograniczony, narzędzie nie będzie
w stanie nas wesprzeć i jeśli nasza komunikacja opiera się  jedynie na translatorze, jesteśmy całkowicie bezradni.

Jednak najistotniejszy mankament elektronicznego tłumacza, to jego dosłowne tłumaczenie często z pominięciem właściwego szyku zdania lub losowe tłumaczenia niepasujące do kontekstu wypowiedzi. Tym sposobem np. leki czy tabletki łatwo zostają zastąpione narkotykami.

Należy też mieć na uwadze, że raz wyuczony błąd ciężko skorygować. Dlatego korzystajmy z nowych zdobyczy technologii, ale z rozwagą.

Mając na uwadze tych kilka wskazówek potraktujmy naukę języka jako zabawę, dzięki czemu nie zniechęcimy się szybko, a nasi podopieczni
na pewno zaobserwują nasze ogromne postępy.

mapa myśli foto Trudna nauka języka, mapy myśli

Top

Szanowni Państwo!

Aby móc dobrze dostosować naszą ofertę do Twoich wymogów, potrzebujemy zgody na jeszcze lepsze dopasowanie treści marketingowych, względem tego, co tak naprawdę Cię interesuje.

PAMIĘTAJ: Twoje dane są u nas bezpieczne, nie wykorzystujemy ich poza naszymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany na stronie internetowej związane są z nowymi zasadami na jakich odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych, obowiązującymi od 25.05.2018 r. Zgodę możesz w każdej chwili anulować, wchodząc w naszą politykę prywatności

 1. Niniejszy dokument stanowi politykę ochrony danych osobowych przetwarzanych na stronie www.proseca.pl zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) oraz zgodnie z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Administratorem danych osobowych (ADO) użytkowników strony internetowej (w tym danych przetwarzanych automatycznie) jest: PM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000631671, NIP 8971827491, oraz spółki powiazane, tj. Proseca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Education Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji usług oferowanych lub świadczonych na stronie, a także w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług, tj. w celach rekrutacyjnych, w celach realizacji usług szkoleniowych (w tym kursów języka niemieckiego), w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania są wskazane w klauzulach informacyjnych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z reguły w oparciu o przepisy prawne. Oznacza to, że są przetwarzane, gdy są konieczne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy następujących na żądanie użytkownika. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL strony internetowej serwisu lub z chwilą skorzystania przez użytkownika z przekierowania do tej strony.
  Dane osobowe są przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy a zgodnych z ofertą (w tym rekrutacja, udział w kursach i szkoleniach) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania umowy (w tym wypłata premii).
  Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. W szczególnych przypadkach dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO.
  Dane osobowe są przetwarzane jeśli jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych ADO lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, a ponadto nie dłużej niż jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń aż do momentu ich przedawnienia.
 6. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu przez użytkownika wobec takiego przetwarzania.
 7. Użytkownik strony ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy przesłać e-mail na adres: [email protected] bądź pisemnie na adres: ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak często jest warunkiem korzystania z usług świadczonych na stronie, np. udziału w procesie rekrutacji.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub powszechnie obowiązujące przepisy.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania usług (np. obsługa IT, obsługa księgowo-rachunkowa, klienci biorący udział w procesie rekrutacji). Oznacza to, że dane osobowe mogą być przekazane: podmiotom powiązanym z ADO, dostawcom usług (w celu umożliwienia im świadczenia usług na rzecz administratora, klientom/ kontrahentom, a także osobom fizycznym upoważnionym przez ADO do przetwarzania.
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich bez odrębnej zgody Użytkownika.
 12. Na stronie są przetwarzane dane osobowe użytkowników podane w formularzach rejestracyjnych, natomiast nie zbiera się w sposób automatyczny żadnych informacji poza informacjami zawartymi w plikach „cookies”. Pliki cookiesto dane informatyczne, takie jak pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, przeznaczone do korzystania ze strony.
 13. Pliki cookies są wykorzystywane przez administratora w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 14. Popularne przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej wskazuje się przykładowe adresy edytowania w przeglądarkach:
  Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach.
 16. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), który w jego imieniu nadzoruje przetwarzanie danych osobowych. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z IOD pod adresem e-mail: [email protected] lub numerem tel. +48 71 712 88 48.