– Opieka osób starszych

71 712 88 66

LEKCJA 15. Znaki drogowe

Vorfahrtszeichen – Znaki regulujące pierszeństwo

 

 

1 Znaki Drogowe   2 Znaki Drogowe     3 Znaki Drogowe     4 Znaki Drogowe
Halt – Stop Vorfahrtstraße – droga z pierwszeństwem Ende der Vorfahrtstraße – koniec drogi z pierszeństwem Vorfahrt gewähren – ustąp pierwszeństwa przejazdu
5 Znaki Drogowe
Vorrang des Gegenverkehrs – pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

 

Gefahrzeichen – Znaki ostrzegawcze

 

 

6 Znaki Drogowe

7 Znaki Drogowe 8 Znaki Drogowe 9 Znaki Drogowe
Kurve (rechts) – niebezpieczny zakręt w prawo Kurve (links) – niebezpieczny zakręt w lewo Doppelkurve (zunächst recht)– dwa niebezpieczne zakręty (pierwszy w prawo) Doppelkurve (zunaächst links ) – dwa niebezpieczne zakręty (pierwszy w lewo)
10 Znaki Drogowe 11 Znaki Drogowe 12 Znaki Drogowe 13 Znaki Drogowe
Kreuzung – skrzyżowanie dróg równorzędnych Vorfahrt austr. Kreuzung mit Straße ohne Vorrang – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach beschränkter Bahnübergang – przejazd kolejowy z zaporami unbeschränkter Bahnübergang – przejazd kolejowy bez zapór
14 Znaki Drogowe 15 Znaki Drogowe 16 Znaki Drogowe 17 Znaki Drogowe
unebene Fahrbahn – nierówna nawierzchnia verengte Fahrbahn – zwężenie jezdni dwustronne einseitig verengte Fahrbahn (rechts) – zwężenie jezdni prawostronne einseitig verengte Fahrbahn (links) – zwężenie jezdni lewostronne
18 Znaki Drogowe 19 Znaki Drogowe 20 Znaki Drogowe 21 Znaki Drogowe
bewegliche Brücke – ruchomy most Baustelle – roboty na drodze Schleudergefahr bei Nässe – śliska jezdnia Fußgänger – piesi
22 Znaki Drogowe 23 Znaki Drogowe 24 Znaki Drogowe 25 Znaki Drogowe
Fußgängerübergang – przejście dla pieszych Kinder – dzieci Viehtrieb – zwierzęta gospodarskie Wildwechsel – zwierzęta dzikie
26 Znaki Drogowe 27 Znaki Drogowe 28 Znaki Drogowe 29 Znaki Drogowe
Reiter – jeźdźcy Amphibienwanderung – wędrujące żaby eingeschränktes Lichtraumprofil – zwisające gałęzie Seitenwind – boczny wiatr
30 Znaki Drogowe 31 Znaki Drogowe 32 Znaki Drogowe 33 Znaki Drogowe
Gegenverkehr – odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym Kraftomnibusse – autobusy, omnibusy, trolejbusy Gefälle – niebezpieczny zjazd Steigung – stromy podjazd
34 Znaki Drogowe 35 Znaki Drogowe 36 Znaki Drogowe 37 Znaki Drogowe
Radfahrer – rowerzyści Steinschlag – spadające odłamki skalne Flugbetrieb – samolot Ufer – nabrzeże lub brzeg rzeki
38 Znaki Drogowe 39 Znaki Drogowe 40 Znaki Drogowe 41 Znaki Drogowe
Splitt – sypka nawierzchnia Lichtzeichenanlage – sygnalizacja świetlna Gefahr – inne niebezpieczeństwa Schnee- oder Eisglätte – oszronienie jezdni
42 Znaki Drogowe
Stau – zator drogowy

 

Verbotszeichen – Znaki zakazu

43 Znaki Drogowe 44 Znaki Drogowe 45 Znaki Drogowe 46 Znaki Drogowe
Verbot für Fahrzeuge aller Art – zakaz ruchu w obu kierunkach Absolutes Haltverbot -zakaz zatrzymywania się Eingeschränktes Haltverbot – zakaz postoju Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone – strefa ograniczonego postoju
47 Znaki Drogowe 48 Znaki Drogowe 49 Znaki Drogowe 50 Znaki Drogowe
Verbot der Einfahrt – zakaz wjazdu wszelkich pojazdów Verbot für Kraftfahrzeuge – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t – zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 t Verbot für Krafträder – zakaz wjazdu motocykli
51 Znaki Drogowe 52 Znaki Drogowe 53 Znaki Drogowe 54 Znaki Drogowe
Verbot für Mofas – zakaz wjazdu rowerów Verbot für Fußgänger – zakaz ruchu pieszych Verbot des Wendens – zakaz zawracaniat Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art – zakaz wyprzedzania
55 Znaki Drogowe 56 Znaki Drogowe 57 Znaki Drogowe 58 Znaki Drogowe
Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge aller Art – koniec zakazu wyprzedania Zulässige Höchstgeschwindigkeit – ograniczenie prędkości Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit – koniec ograniczenia prędkości Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone – strefa ograniczonej prędkości
59 Znaki Drogowe
Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone – koniec strefy ograniczenia prędkości

 

Vorschriftzeichen – Znaki nakazu

60 Znaki Drogowe 61 Znaki Drogowe 62 Znaki Drogowe 63 Znaki Drogowe
Vorgeschriebene Fahrtrichtung – geradeaus – nakaz jazdy na wprost Vorgeschriebene Fahrtrichtung – geradeaus und rechts – nakaz jazdy prosto lub strętu w prawo Vorgeschriebene Fahrtrichtung – geradeaus und links – nakaz jazdy prosto lub skrętu w lewo Vorgeschriebene Vorbeifahrt – rechts vorbei – nakaz jazdy z prawej strony znaku
64 Znaki Drogowe 65 Znaki Drogowe 66 Znaki Drogowe 67 Znaki Drogowe
Vorgeschriebene Fahrtrichtung – hier rechts – nakaz skrętu w prawo przed znakiem Vorgeschriebene Fahrtrichtung – rechts – nakaz skrętu w prawo za znakiem Vorgeschriebene Fahrtrichtung – hier links – nakaz skrętu w lewo przed znakiem Vorgeschriebene Fahrtrichtung – links – nakaz skrętu w lewo za znakiem
68 Znaki Drogowe 69 Znaki Drogowe 70 Znaki Drogowe 71 Znaki Drogowe
Vorgeschriebene Vorbeifahrt – links vorbei – nakaz jazdy z lewej strony znaku Kreisverkehr – ruch okrężny Benutzungspflichtiger Radweg – droga dla rowerów Gehweg – droga dla pieszych

72 Znaki Drogowe

73 Znaki Drogowe 74 Znaki Drogowe 75 Znaki Drogowe
Getrennter Rad- und Gehweg – droga dla pieszych i rowerów po wskazanej stronie Gemeinsamer Rad- und Gehweg – droga dla pieszych i rowerów po wskazanej stronie Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit – nakaz utrzymania prędkości minimalnej Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit – koniec obowiązywania nakazu utrzymywania prędkości minimalnej

 

 

Top

Szanowni Państwo!

Aby móc dobrze dostosować naszą ofertę do Twoich wymogów, potrzebujemy zgody na jeszcze lepsze dopasowanie treści marketingowych, względem tego, co tak naprawdę Cię interesuje.

PAMIĘTAJ: Twoje dane są u nas bezpieczne, nie wykorzystujemy ich poza naszymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany na stronie internetowej związane są z nowymi zasadami na jakich odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych, obowiązującymi od 25.05.2018 r. Zgodę możesz w każdej chwili anulować, wchodząc w naszą politykę prywatności

 1. Niniejszy dokument stanowi politykę ochrony danych osobowych przetwarzanych na stronie www.proseca.pl zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) oraz zgodnie z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Administratorem danych osobowych (ADO) użytkowników strony internetowej (w tym danych przetwarzanych automatycznie) jest: PM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000631671, NIP 8971827491, oraz spółki powiazane, tj. Proseca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Education Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji usług oferowanych lub świadczonych na stronie, a także w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług, tj. w celach rekrutacyjnych, w celach realizacji usług szkoleniowych (w tym kursów języka niemieckiego), w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania są wskazane w klauzulach informacyjnych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z reguły w oparciu o przepisy prawne. Oznacza to, że są przetwarzane, gdy są konieczne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy następujących na żądanie użytkownika. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL strony internetowej serwisu lub z chwilą skorzystania przez użytkownika z przekierowania do tej strony.
  Dane osobowe są przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy a zgodnych z ofertą (w tym rekrutacja, udział w kursach i szkoleniach) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania umowy (w tym wypłata premii).
  Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. W szczególnych przypadkach dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO.
  Dane osobowe są przetwarzane jeśli jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych ADO lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, a ponadto nie dłużej niż jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń aż do momentu ich przedawnienia.
 6. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu przez użytkownika wobec takiego przetwarzania.
 7. Użytkownik strony ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy przesłać e-mail na adres: daneosobowe@proseca.pl bądź pisemnie na adres: ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak często jest warunkiem korzystania z usług świadczonych na stronie, np. udziału w procesie rekrutacji.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub powszechnie obowiązujące przepisy.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania usług (np. obsługa IT, obsługa księgowo-rachunkowa, klienci biorący udział w procesie rekrutacji). Oznacza to, że dane osobowe mogą być przekazane: podmiotom powiązanym z ADO, dostawcom usług (w celu umożliwienia im świadczenia usług na rzecz administratora, klientom/ kontrahentom, a także osobom fizycznym upoważnionym przez ADO do przetwarzania.
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich bez odrębnej zgody Użytkownika.
 12. Na stronie są przetwarzane dane osobowe użytkowników podane w formularzach rejestracyjnych, natomiast nie zbiera się w sposób automatyczny żadnych informacji poza informacjami zawartymi w plikach „cookies”. Pliki cookiesto dane informatyczne, takie jak pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, przeznaczone do korzystania ze strony.
 13. Pliki cookies są wykorzystywane przez administratora w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 14. Popularne przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej wskazuje się przykładowe adresy edytowania w przeglądarkach:
  Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach.
 16. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), który w jego imieniu nadzoruje przetwarzanie danych osobowych. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z IOD pod adresem e-mail: iod@e-btb.pl lub numerem tel. +48 71 712 88 48.