Ćwiczenia Przeciwzakrzepowe

Proste ćwiczenia przeciwzakrzepowe podopieczny może wykonać samodzielnie, bez wsparcia fizjoterapeuty.

WAŻNE: Zakrzepy krwi mogą prowadzić do udaru mózgu. Odpowiednia aktywizacja podopiecznego podczas opieki to także profilaktyka przeciwudarowa. Ćwiczenia powinny być wykonywane powoli i dostosowane do możliwości zakresu ruchów podopiecznego.

KOMUNIKACJA: Umiejętność mówienia w języku niemieckim przydaje się podczas instruowania podopiecznego przy konkretnym ćwiczeniu. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy opisać cel konkretnego ćwiczenia i poinstruować seniora jak je wykonywać. Pacjent powinien słuchać poleceń, aby wykonywane ruchy przynosiły oczekiwany efekt.

Komunikacja z podopiecznym

Pani Ewo, teraz pokażę Pani kilka prostych ćwiczeń przeciwzakrzepowych.
Frau Ewa, jetzt zeige ich Ihnen ein paar einfache Übungen gegen Blutgerinnsel

Te ćwiczenia powinna Pani wykonywać samodzielnie,
Diese Übungen sollen Sie selbstständig machen,

jak najczęściej w ciągu dnia.
so oft wie möglich am Tag.

Pierwsze ćwiczenie to energiczne zaciskanie i otwieranie rąk.
Die erste Übung ist energisches Zusammendrücken und Öffnen der Hände.

Raz dwa,
Eins zwei,

raz, dwa.
eins zwei.

Świetnie!
Prima!

Powtarzamy trzydzieści razy.
Wir wiederholen es dreißig Mal.

Następne ćwiczenie to zaciskanie i otwieranie palców stóp.
Die nächste Übung ist Zusammendrücken und Öffnen der Zehen.

Raz, dwa,
Eins zwei,

raz, dwa.
eins zwei.

Świetnie Pani Ewo!
Sehr schön, Frau Ewa!

Kolejne ćwiczenie to zgięcie grzbietowe i dłoniowe ręki.
Die nächste Übung ist Dorsalflexion und Handbeugung.

raz, dwa,
eins zwei.

raz, dwa.
eins zwei.

Powtarzamy od piętnastu do trzydziestu razy.
Wie wiederholen das ab fünfzig bis zu dreißig Mal.

Następne ćwiczenie to obszerne krążenia w stawach nadgarstkowych,
Die nächste Übung ist breites Kreuzen am Handgelenk.

do środka,
nach innen,

wykonujemy je od piętnastu do trzydziestu razy.
wir machen das ab fünfzig bis zu dreißig Mal.

Na zewnątrz, tak samo,
nach draussen, das gleiche.

od piętnastu do trzydziestu razy.
ab fünfzig bis zu dreißig Mal.

Świetnie Pani Ewo!
Klasse, Frau Ewa!

To samo ćwiczenia powtarzamy na stopach.
Die gleiche Übung wiederholen wir an Füßen.

Obszerne krążenia w stawach skokowych,
Breites Kreuzen am Fußgelenk,

do środka,
nach innen

raz, dwa,
eins zwei.

raz, dwa,
eins zwei.

Świetnie,
Prima,

Na zewnątrz,
Nach draußen,

raz, dwa,
eins zwei.

raz, dwa,
eins zwei.

wykonujemy od piętnastu do trzydziestu razy.
wir machen das ab fünfzig bis zu dreißig Mal.