Oddychanie, ćwiczenia cz. 1

Ćwiczenia drzewa oskrzelowego pomogą Podopiecznemu odpowiednio natlenić organizm, pozbyć się zalegającej wydzieliny, a także pobudzą mięśnie wspomagające oddychanie. Podczas ich wykonywania należy upewnić się, że Podopieczny znajduje się w wygodnej pozycji, która zezwala na swobodne oddychanie.

WAŻNE: Dla uzyskania optymalnej pozycji, w której przepona lepiej pracuje, pomóż Podopiecznemu ugiąć nogi w kolanach. Aby swobodnie utrzymać je w tej pozycji, podłóż pod nie dowolny wałek lub rolkę, na przykład zwinięty koc. Z głębokim oddychaniem nie można także przedobrzyć, aby nie doprowadzić do przewentylowania organizmu. Najlepiej zastosować się do wskazówek Opiekunki, jakie przedstawiamy w tym filmie.

KOMUNIKACJA: Przed rozpoczęciem warto opisać Pacjentowi ich celowość oraz dokładną instrukcję poszczególnych ćwiczeń. Podczas ich wykonywania trzeba pilnować Pacjenta, aby stosował się do zaleceń.

Komunikacja z podopiecznym

Gimnastyka oddechowa i higiena drzewa oskrzelowego.
Atemübungen und Hygiene des Bronchialbaums.

Pani Ewo, pokażę Pani teraz kilka ćwiczeń oddechowych.
Frau Ewa, ich zeige Ihnen einige Atemübungen.

Najpierw ściągnę Pani kołdrę.
Zuerst nehme ich Ihre Bettdecke.

Proszę wyciągnąć nogi.
Bitte die Beine ausstrecken.

Super!
Super!

Teraz podniosę Pani zagłówek, proszę się nie wystraszyć.
Jetzt hebe ich Ihnen das Kopfteil an, bitte sich nicht erschrecken.

Czy jest Pani wygodnie?
Bequem?

– Wygodnie, tak.
Ja, bequem

Proszę ugiąć kolana, podłożę Pani kocyk, w tej pozycji przepona będzie lepiej pracować.
Bitte die Knie beugen. Ich lege Ihnen die Decke unter. In dieser Position arbeitet das Zwerchfell besser.

Jest Pani Wygodnie?
Bequem?

Proszę położyć jedną rękę na klatkę piersiową, drugą na brzuch.
Legen Sie bitte eine Hand auf den Brustkorb und andere auf den Bauch.

Pokażę teraz jak prawidłowo oddychać.
jetzt zeige ich Ihnen, wie man richtig atmen soll.

Nabieramy powietrze nosem, robimy wdech.
Wir schöpfen Luft mit der Nase, atmen ein.

Układamy usta w dziubek i robimy długi wydech.
Wir machen jetzt einen Fischmund und atmen lange aus.

Wydech powinien trwać dwa, trzy razy dłużej niż wdech.
Die Ausatmen soll zwei-, dreimal länger als das Einatmen dauern.

Super Pani Ewo!
Super, Frau Ewa!

Każdy oddycha w swoim indywidualnym tempie.
Jeder Mensch atmet in seinem eigenen Tempo.

Ćwiczenie powinno się powtarzać od trzech do pięciu razy, żeby się nie przewentylować!
die Übung soll man von drei bis fünfmal wiederholen.

Pani Ewo, teraz pokażę Pani kilka prostych ćwiczeń.
Frau Ewa, jetzt zeige ich Ihnen einige einfache Übungen.

uruchomimy sobie obręcz barkową i kilka mięśni wspomagających oddychanie.
wir regen die Schulter und einige Muskeln an, die beim Atmen helfen.

Odpowiednia pozycja do ćwiczeń to:
Die richtige Position beim Üben:

ręce wzdłuż ciała,
die Hände liegen entlang des Körpers

głowa prosto,
der Kopf gerade,

patrzymy przed siebie.
wir schauen nach vorne

Teraz będziemy wykonywać skłony głowy w przód.
Jetzt beugen wir den Kopf nach vorne.

Raz do przodu, trzymamy pięć sekund i głośno liczymy.
Einmal nach vorne, halten wir 5 Sekunden und zählen laut.

– Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.
Eins, zwei, drei, vier, fünf.

Powrót, wdech i wydech.
Zurück, Ein- und Ausatmen.

Dwa – odchylamy głowę do tyłu i głośno liczymy.
Zwei – wir beugen den Kopf nach hinten und zählen laut.

Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.
Eins, zwei, drei, vier, fünf.

Powrót, wdech i wydech.
Zurück, Ein- und Ausatmen.

Lewe ucho do lewego ramienia i głośno liczymy.
Das linke Ohr an die linke Schulter und wir und zählen laut.

Jeden (trzymamy tułów prosto), dwa, trzy, cztery, pięć.
Eins (wir halten den Rumpf gerade), zwei, drei, vier, fünf.

Powrót. Wdech i wydech.
Zurück. Ein- und Ausatmen.

Prawe uch do prawego barku i głośno liczymy.
Das rechte Ohr an die rechte Schulter und wir zählen laut.

– Jeden (trzymamy tułów prosto), dwa, trzy, cztery, pięć.
Eins (wir halten den Rumpf gerade), zwei, drei, vier, fünf.

Powrót, wdech i wydech.
Zurück, Ein- und Ausatmen.

Super Pani Ewo!
Super, Frau Ewa!