Nauka siadania w łóżku

Odpowiednia pomoc przy siadaniu w łóżku naszemu Podopiecznemu może znacznie ułatwić jego funkcjonowanie i naszą pracę w roli Opiekuna osoby starszej.

WAŻNE: Dla każdego z nas kwestia np. jedzenia śniadania, czy obiadu jest bardzo istotna. Senior, który leży na co dzień w łóżku, powinien do czynności jedzenia podnosić się – nawet siadając tylko w łóżku. Wraz z postępem choroby i upływem lat, czynność ta staje się czasami prawdziwym wyzwaniem. Jest to szczególnie problematyczne dla osób, które potrzebują wsparcia Opiekunki na co dzień.

KOMUNIKACJA: W filmie przedstawiliśmy jak najlepiej zwracać się do Podopiecznego, by ułatwić mu funkcjonowanie. Osoby obłożnie chore często nie mają siły podnosić się. Powinniśmy zadbać o komfort Podopiecznego i jego aktywność oraz bezpieczeństwo podczas takich czynności jak np. picie i jedzenie.

Komunikacja z podopiecznym

Siad w łóżku
Sitz im Bett

Pani Ewo bardzo proszę spróbować obrócić się na bok.
Frau Ewa, versuchen Sie sich bitte auf die Seite zu drehen.

Świetnie!
Toll!

Proszę puścić barierkę, opuszczę ją.
Lassen Sie bitte die Bettsperre los, ich lasse die herunter.

Teraz proszę spróbować spuścić nogi poza łóżko,
Jetzt versuchen Sie bitte Ihre Beine außerhalb des Betts sinken zu lassen,

Świetnie Pani Ewo!
super, Frau Ewa!

Pani Ewo, spróbuje Pani teraz usiąść do siadu prostego
Frau Ewa, versuchen Sie sich jetzt bitte jetzt gerade hinzusetzen

za pomocą drabinki,
mit Hilfe der Bettleiter,

ale najpierw podwyższę Pani zagłówek.
aber zuerst stelle ich Ihnen den Kopfteil nach oben.

Proszę złapać drabinkę
Bitte die Bettleiter greifen

I wspinać się do góry po kolejnych szczeblach.
Und auf Sprossen hochklettern.

Super Pani Ewo!
Super, Frau Ewa!