Oddychanie, ćwiczenia cz. 2

Aby poprawić funkcje układu oddechowego, należy także aktywować mięśnie klatki piersiowej i ramion. Pamiętaj, że każdy wykonuje ćwiczenia we własnym tempie, przede wszystkim nie powinny one sprawiać Podopiecznemu dyskomfortu.

WAŻNE: Przy wykonywaniu jednego z ćwiczeń przyda się mała, plastikowa butelka z dziurką na słomkę w bocznej ściance, do połowy napełniona wodą. Butelka jest w tej sytuacji bardziej praktyczna i poręczna niż kubek lub szklanka.

KOMUNIKACJA: Umiejętność komunikowania się w języku niemieckim bardzo przydaje się podczas wykonywania różnych ćwiczeń, można opowiedzieć dokładnie o wykonywanej czynności i zwizualizować ją. To na pewno bardziej zachęci Podopiecznego do ćwiczeń.

Komunikacja z podopiecznym

Gimnastyka oddechowa i higiena drzewa oskrzelowego.
Gymnastik und Hygiene des Bronchialbaums.

Teraz będziemy unosić ramiona w górę.
Jetzt heben wir die Schulter hoch.

Na raz w górę,
Eins, hoch.

na dwa powrót.
zwei, zurück.

Patrzymy przed siebie, głowa prosto.
Wir schauen vor sich hin, der Kopf gerade.

Raz, dwa,
Eins, zwei,

raz, dwa,
eins, zwei,

raz, dwa.
eins, zwei.

Ćwiczenie powtarzamy od dziesięciu do piętnastu razy.
Die Übungen wiederholen wir zehn bis fünfzehnmal.

Kolejne ćwiczenie, kładziemy ręce na barki
Die nächste Übung, wir legen die Hände auf die Schulter

I robimy krążenia w przód, po dziesięć razy.
und machen wir Schulterkreisen nach vorne, zehnmal.

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.

Ręce wzdłuż ciała, rozluźniamy.
Die Hände liegen entlang des Körpers, lockern.

Ponownie kładziemy na ramiona,
jetzt machen wir Schulterkreisen nach hinten, zehnmal.

Teraz wykonujemy krążenia do tylu, dziesięć razy.
Die Ausatmen soll zwei-, dreimal länger als das Einatmen dauern.

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.

Pani Ewo, proszę wyobrazić sobie,
Frau Ewa, stellen Sie sich bitte vor,

że stoi przed Panią duży tort.
dass eine große Torte vor Ihnen steht.

Znajduje się na nim spora ilość świeczek.
Auf ihr gibt es sehr viele Kerzen.

Nabiera Pani nosem głęboki wdech,
Sie schöpfen Luft mit der Nase,

A następnie próbuje zdmuchnąć każdą świeczkę z osobna.
und dann versuchen Sie jede Kerze auszublasen.

Ja najpierw pokażę jak powinno wyglądać ćwiczenie.
Zuerst zeige ich Ihnen, wie diese Übung aussehen soll.

Proszę wykonać ćwiczenie.
Bitte machen Sie die Übung.

Super!
Super!

A teraz zrobimy podobne ćwiczenie, ale wszystkie świeczki spróbuje Pani zdmuchnąć na jednym wydechu.
Und jetzt machen wir eine ähnliche Übung, aber Sie versuchen alle Kerzen beim Ausatmen auszublasen.

Najpierw pokażę.
Zuerst mache ich es Ihnen vor.

Świetnie Pani Ewo!
Wunderbar, Frau Ewa!

Pani Ewo, następne ćwiczenie to ćwiczenie operowanego wydechu.
Frau Ewa, die nächste Übung heißt „Übung der Widerstandsausatmung”.

Proszę złapać butelkę w ręce,
Bitte die Flasche in die Hände nehmen,

Nabrać powietrze nosem,
luft mit der Nase schöpfen.

Wziąć słomką do ust
Bitte einen Strohhalm in den Mund nehmen.

I jak najdłużej wdmuchiwać powietrze do środka.
und blasen Sie Luft möglichst lange hinein.

Świetnie!
Toll!

To ćwiczenie powinniśmy powtarzać maksymalnie od trzech do pięciu razy
Diese Übung sollen wir maximal drei bis fünfmal wiederholen.