Pionizacja i chód

Odpowiednia pomoc przy pionizacji chorego i chodzeniu przy pomocy rollatora, może znacznie ułatwić funkcjonowanie Podopiecznego i naszą pracę w roli Opiekuna osoby starszej.

WAŻNE: Dla każdego z nas wstawanie i chodzenie jest czynnością wykonywaną kilka lub kilkanaście razy dziennie. Wraz z upływem lat, stać może się również wyzwaniem. Szczególny problem podczas chodzenia mają osoby z chorobami nóg i osoby osłabione.

KOMUNIKACJA: W filmie przedstawiliśmy jak najlepiej zwracać się do Podopiecznego, by ułatwić mu funkcjonowanie. Osoby obłożnie chore często nie mają siły wstawać z łózka i samodzielnie się poruszać. Powinniśmy zadbać o komfort Podopiecznego i jego aktywność fizyczną. Nie należy jednak zmuszać Seniora na siłę.

Komunikacja z podopiecznym

Pionizacja i chód
Aufrichtung und Gang

Pani Ewo, czy wszystko w porządku, nie kręci się w głowie, nie robi się Pani słabo?
Frau Ewa, alles in Ordnung? Ist Ihnen schwindlig? Wird Ihnen schlecht?

Nie, nie kręci mi się w głowie.
Nein, mir ist nicht schwindlig.

Super, teraz spróbujemy wstać.
Super, jetzt versuchen wir aufzustehen.

Najpierw obniżę Pani łóżko, tak, aby Pani stopy w całości opierały się o podłoże.
Zuerst senke ich Ihnen so das Bett, dass Ihre Füße sich in voller Länge den Boden berühren.

Kolana powinny być zgięte do konta 90 stopni.
Ihre Knie sollen zum 90- Grad-Winkel gebeugt werden.

Założymy Pani buty.
Ich ziehe Ihnen Ihre Schuhe an.

Czy wszystko w porządku?
Ist alles in Ordnung?

– W porządku.
Alles in Ordnung.

Zaciągamy hamulce, proszę ręce położyć na rollatorze.
Wir ziehen die Bremse, legen Sie bitte Ihre Hände auf den Rollator.

Teraz złapię Panią za tył spodni i lekko pochylając się do przodu, proszę unieść się w górę. (W tym momencie obserwujemy zawsze oczy i usta pacjenta, jeżeli robią się blade, kontakt wzrokowy ucieka, staramy się pacjenta posadzić na łóżku)
Jetzt greife ich Sie hinten an die Ihre Hose und sich leicht nach vorne neigend, bitte hochheben. (In diesem Moment beobachten wir immer die Augen und Lippen unseres Patienten, wenn sie blass werden, Sehkontakt verlieren, versuchen wir unseren Patienten aufs Bett zu setzen).

Wszystko w porządku, tak?
Alles in Ordnung, ja?

w porządku.
in Ordnung.

Spróbujmy teraz odblokować hamulce.
Jetzt versuchen wir die Bremse zu entsperren.

I naprzemiennie stawiamy kończyny dolne, raz jedna, raz druga.
Und abwechselnd setzen wir die unteren Extremitäten auf, mal die eine, mal die andere.