[columns]
[one_half]

CZYM JEST KARTA EKUZ (EUROPEJSKA KARTA
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO) ORAZ DOKUMENT A1

Wraz z zakończeniem okresu przejściowego umożliwiającego pełnoletnim obywatelom Polski podjęcie legalnego zatrudnienia na terenie Niemiec
i Austrii rynek pracy zza naszej zachodniej granicy niezwykle często kieruje się w stronę polskich pracowników. Otwarty rynek pracy powoduje, że zainteresowanie wykwalifikowaną kadrą w państwach najbliżej sąsiadujących z Polską, ciągle wzrasta. Jednym z większych zainteresowań niezmiennie cieszą się pracownicy z sektora usług opiekuńczych.

Aby praca dla Opiekunek na terenie Niemiec była legalna – z formalnego punktu widzenia – wymagane jest posiadanie dwóch dokumentów: Karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz dokumentu A1.

KRATA EKUZ (EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO)

Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA daje właśnie karta EKUZ. Z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego możesz liczyć na pomoc medyczną w publicznych placówkach w kraju, na terytorium którego będziesz przebywać. Dokument ten uprawnia do korzystania z najbardziej podstawowych usług medycznych ratujących zdrowie i życie podczas pobytu za granicą. EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
[/one_half]
[one_half]

DOKUMENT A1

Druk ten potwierdza legalność zatrudnienia na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz fakt opłacania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne, w tym przypadku dla opiekunów osób starszych. Na terytorium całej Europy dokument A1 jest taki sam – jest to tzw. Formularz Unijny. Na jego podstawie odprowadza się składki
w danym kraju UE i uzyskuje się zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek w innym kraju.

Kolejnym krokiem, w rzeczywistości najbardziej kluczowym, pozostaje wybór agencji, która zagwarantuje, że legalna praca w Niemczech nie będzie wiązała się z niepotrzebnymi kosztami. Warto wybrać pracodawcę, który zagwarantuje nie tylko ubezpieczenie zdrowotne i składki ZUS, ale również atrakcyjne zarobki.
[/one_half]
[/columns]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *