Tematem podatków w Niemczech powinny zainteresować się szczególnie te osoby, które planują się tam osiedlić, chcą zatrudnić się na umowę niemiecką lub mieć własną działalność. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na to, że nasi zachodni sąsiedzi płacą jedne z najwyższych podatków na świecie. Dotyczy to zestawienia podatku Einkommensteuer (dochodowy) z podatkiem Socialabgaben (składki na ubezpieczenie społeczne), które wynoszą kolejno 19,1% i 20,6%. Co ciekawe, w Niemczech istnieje też wiele innych podatków, których w Polsce nie mamy.

• Einkommensteuer – to podatek, który płaci każda osoba pracująca legalnie w Niemczech. Podstawą tego opodatkowania jest wysokość uzyskanego dochodu. Podobnie jak w Polsce istnieje też kwota wolna od podatku – Steuerfreibetrag, która zależna jest od kryteriów spełnianych kryteriów przez podatnika, a dotyczy to m.in. jego stanu cywilnego czy ilości posiadanych dzieci.

• Socialabgaben – podobnie jak w Polsce, Niemcy też odprowadzają składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Dzięki temu pracownik posiada ubezpieczenie zdrowotne, pielęgnacyjne, wypadkowe, emerytalno-rentowe i jest zabezpieczony przed bezrobociem.

• Mehrwertsteuer – to odpowiednik naszego VAT-u. W Niemczech ten podatek nie jest jednak zróżnicowany pod względem rodzaju usługi czy towaru, tak jak w naszym kraju, i wynosi 19%. Jedynie do niektórych obrotów stosuje się zaniżoną stawkę 7%. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ustawie o podatku VAT.

• Solidaritätszuschlag – to podatek solidarnościowy, którym objęte są osoby zamieszkałe w zachodniej części Niemiec. Wprowadzono go w latach 90-tych po zjednoczeniu landów, w celu wsparcia odrodzenia się obszaru dawnego NRD. Podatek wynosi 5,5% podatku dochodowego i będzie jeszcze obowiązywał do 2021 roku.

• Kirchensteuer – kolejnym podatkiem, którego w Polsce nie płacimy jest podatek kościelny. W zależności od landu jego wysokość wynosi 8% lub 9 %. Zobowiązane do jego płacenia są wszystkie osoby wierzące. Przewidziane są jednak zwolnienia, poza ateistami, płacić go nie muszą emeryci, renciści i ci, którzy nie przekraczają progu Existenzminimum w rocznym dochodzie.

• Lohnsteuer – to rodzaj podatku dochodowego, dla osób zatrudnionych, który automatycznie jest potrącany z wynagrodzenia przez pracodawcę i odprowadzany. Każde z takich potrąceń dokumentuje się w Lohnsteuerkarte, która jest podstawą w trakcie rocznego zeznania podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *